Huurvoorwaarden CUB

Huurovereenkomst CUB opblaasbare Baarkruk. CUB staat voor “Comfortable Upright Birth”

 

Partijen en product omschrijving
Deze huurovereenkomst is persoonsgebonden en is aangegaan tussen Lieve Tijd en de huurster, zoals vermeld op de factuur.

Door de factuur voor aanvang van de huurperiode te voldoen conformeert de huurster zich met de voorwaarden opgenomen in deze huurovereenkomst.

De CUB Baarkruk is een product dat verticale ondersteuning biedt aan barende vrouwen en dient daarom alleen voor die doeleinden gebruikt te worden.

De CUB Baarkruk is eenvoudig op te blazen en mee te nemen en daarom zowel thuis als in het ziekenhuis te gebruiken gedurende de bevalling.

De huurster is te allen tijde verantwoordelijk voor het correcte gebruik tijdens de huurperiode. Lieve Tijd blijft eigenaar van de CUB Baarkruk.

 

Huurperiode en toebehoren
De duur van de huurperiode bedraagt vijf weken. De startdatum van de huurperiode wordt vastgelegd in de factuur. Geadviseerd wordt om de startdatum maximaal vier weken voor de uitgerekende datum te laten ingaan. De huurperiode wordt altijd over volle weken gerekend, bepaald door de startdatum.

De CUB Baarkruk wordt inclusief opberghoes, de gebruikershandleiding en pomp geleverd. Dit alles dient, na afloop van de huurperiode schoon retour gebracht te worden.

 

Beschadiging/verlies
Bij levering van de CUB Baarkruk wordt door beide partijen de CUB Baarkruk en toebehoren gecontroleerd op eventuele gebreken. Indien tijdens de huurperiode de CUB Baarkruk lek, beschadigd, ontvreemd of verloren raakt, dient de huurster dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen te melden aan Lieve Tijd. Dit geldt ook voor de toebehoren. Het is de huurster niet toegestaan beschadigingen te (laten) herstellen. De vergoeding van deze herstelkosten worden bij de huurster in rekening gebracht en dient te allen tijde te worden voldaan. Bij ontvreemding, verlies of onherstelbare beschadiging van de CUB Baarkruk of toebehoren, worden de volledige kosten van de nieuwprijs van de CUB Baarkruk en/of toebehoren bij de huurster in rekening gebracht, dan wel verrekend met de borgsom.

 

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 60,- incl BTW voor de huurperiode van 5 volle weken.

 

Borgsom en retourneren
De hoogte van de borgsom voor het huren van de CUB Baarkruk en toebehoren is € 50,-. De borg wordt terugbetaald nadat de CUB Baarkruk + toebehoren in goede staat en schoon retour gebracht worden vóór afloop van de huurperiode. Indien Lieve Tijd de CUB Baarkruk niet voor het aflopen van de afgesproken huurperiode heeft ontvangen, wordt een boete in rekening gebracht. De boete bedraagt € 10,- per volle dag ingaande op de 1e dag na afloop van de uiterste retourdatum tot de CUB Baarkruk in goede staat en schoon retour is ontvangen door Lieve Tijd.

 

Betaling
De huurster dient de betaling van de huurprijs plus borgsom voor aanvang van de huurperiode te voldoen aan Lieve Tijd via internetbankieren. U ontvangt hiervoor een factuur per mail. De totale kosten van het huren van de CUB Baarkruk via Lieve Tijd zijn: CUB Baarkruk met toebehoren voor 5 volle weken €60,- incl BTW Borgsom €50,- Totaal€ 110,-

 

Ophalen/verzending
De CUB Baarkruk kan opgehaald worden bij Lieve Tijd te Hardenberg

Bij het bestellen van de CUB Baarkruk en het voldoen van de betaling van de huurprijs, gaat de huurster akkoord met de voorwaarden van deze huurovereenkomst.